Poradenstvo pre manažment/koučing

Executive koučing

_______________________

“Chcete sa v práci postojovo posunúť, inšpirovať či pracovať vedomejšie so svojimi zdrojmi sily?”

“Prípadne to chcete urobiť pre svojho  zamestnanca či pre člena tímu?”

KOUČING  vnímam ako proces, ktorý prebúdza VLASTNÉ ZDROJE manažéra či lídra. 

TÍMOVÝ KOUČING

________________________

“Je pre vás dôležité podporiť tímovú komunikáciu a vniesť do tímu novú dynamiku?”

“Je dôležité v rámci tímu zvýšiť a zefektívniť vzájomnú spoluprácu a naplno využívať potenciál tímu?”

“Chcete svoj tím viesť k efektívnejšiemu tímovému fungovaniu v obdobiach pracovnej záťaže?”

 

HĹBKOVÉ POSÚDENIE

________________________

“Potrebujete čo najobjektívnejšie posúdiť a vybrať nového človeka do tímu?”

“Potrebujete sa rozhodnúť medzi internými členmi tímu a nájsť na danú pozíciu to najoptimálnejšie riešenie zvnútra spoločnosti?”

“Je pre vás dôležité poznať hlbšie motívy konania existujúcich zamestnancov, ich nevyužité zdroje či osobnostný potenciál?”

EMPOWERED LEADERS

________________________

Rozvojový program Empowered Leaders prináša výnimočnú kombináciu zamerania na auteticitu v riadení.

Rozvíja líderské zručnosti, skúma a mení vnútorné postoje a zároveň s tým objavuje a posilňuje hlboké vnútorné zdroje manažérov, aby v prostredí rastúcich nárokov mali dlhodobo dostatok energie a inšpirácie pre svoje povolanie.