DEPRESIE a YOGA

Poradňa v časopise Moja psychológia - jún 2017

Otázka: 

"Moja kamarátka neúspešne bojuje s depresiami. Raz som kdesi čítala, že aj yoga môže v takýchto prípadoch pomôcť. Aké máte skúsenosti?"

 

Moja rada:

"Poznáme ich takmer všetci - stavy strachu, úzkosti, vnútorného nepokoja či neschopnosti zvládať náročné úlohy dňa. Keď sa však ku všetkému pridá ranná nespavosť, apatia, poruchy trávania, neschopnosť cítiť emócie či nezvládanie bežných zodpovedností, ocitáme sa v stave, ktorý netreba podceňovať. Kombinácia terapie slovom a pohybom (yógou) však v praxi dokazuje doslova zázraky. Pravidelné praktizovanie yogy má preukazateľný súvis s našim psychickým stavom a náladou. Cez telo v yoge človek pracuje s mysľou, yogové asány (pozície) fixujú naše vnútorné postoje. Cez toto dávame informáciu duši, cez telo si vytvárame pohľad na seba, svoje seba-vnímanie. Inými slovami, keď človek hrdo stojí v pozícii bojovníka, preberá ,,hzrdosť ako životný postoj" do svojho vnútra. Tak isto vedomý a kontrolovaný dych, s ktorým sa pracuje počas hodín yogy, je zručnosť, ktorá nám prechádza aj do bežného života a fungovania v ňom. Často pracujem s ľuďmi v ťažkých životných situáciách a kombinujem terapeutický prístup a yogu, kde zdôrazňujem vedomé dýchanie. Títo ľudia prichádzajú na hodiny väčšinou skľúčení, vtiahnutí do seba, bez akejkoľvek chuti do života. Naopak, po joge držia pohľad oveľa vyššie, ich oči sú viditeľne jasnejšie a cez vzpriamené držanie tela vyžarujú vnútornú energiu. Cez yogu dokážu znovu nájsť vnútornú disciplínu, spojenie so životným rytmom, optimizmom a často aj nádejou - čo práve pri depresiách tak veľmi chýba.