TÍMOVÝ KOUČING

TÍMOVÝ KOUČING pracuje, skúma a podporuje tímovú dynamiku.

  • Napomáha jasnejšie definovať vzájomné roly v skupine a komunikovať túto rolu smerom von do spoločnosti (Positioning).
  • Zaoberá sa upevňovaním a prehlbovaním vzťahov, či facilitovaním  konfliktných či náročných medziľudských situácií.
  • Môže sa tiež využívať ako forma facilitácie brainstormingových porád, pomáha hľadať interné možnosti rastu a rozvoja tímov.
  • Často slúži ako prostriedok pri využívaní interného koučingu v spoločnosti.
  • Býva tiež efektívnym prostriedkom pri implementovaní nadstavbových komunikačných zručností v tímoch.
  • Pomáha jasnejšie pracovať s firemnou kultúrou, atmosférou v tíme, často napomáha identifikovať ťažko pomenovávateľné. Otvára problematické miesta a otvorene a jasne nastavuje možnosti riešenia.