PROGRAM “AUTENTICKÝ LÍDERŠIP” (EMPOWERED LEADERS)

Program prebieha interaktívne, teóriu (cca 20%) striedajú facilitované diskusie, práca vo dvojiciach a diskusie v celej skupine. Je možné veľmi individuálne časové rozloženie programu, podľa potrieb a možností klienta. Celkový štandard je rozloženie do 6-ich dní, ktorý sa ideálne realizuje v troch dvojdňových moduloch. 

Program vedie Eva Birčáková a Nina Menkynová. Obe sú skúsené trénerky, facilitátorky a koučky, pôsobiace mnoho rokov v oblasti poradenstva a so skúsenosťami z prostredia nadnárodných korporácií.  Sú certifikované na vedenie programu Empowered Leaders organizáciou Grundkraft. Obe majú ukončenú fázu I. v dlhodobom medzinárodnom psychoterapeutickom výcviku v proces-orientovanej psychoterapie (POP), z ktorej princípov program vychádza.

Autormi programu sú Lukas Hohler a Joe Goodbread, švajčiarski psychológovia, psychoterapeuti a experti v oblasti komunikácie a riešenia konfliktov. Vychádza z princípov Proces-orientovanej psychológie a súčasne používa prísne pragmatický jazyk biznisu.


  Obsah programu - PDF na stiahnutie