EXECUTIVE KOUČING (LIFE-BALANCE KOUČING)

Kedy je koučing vhodný ako nástroj na manažérsky rozvoj?

  • Náročné a záťažové pracovné situácie – konfliktné situácie v tíme, stagnácia na pozícii, pomoc pri spracovávaní a integrovaní spätnej väzby, vyrovnávanie sa s manažérskou záťažou či so zľaďovaním množstva rolí (multitasking), hľadanie alternatívnych riešení v rámci riadení náročných členov tímu, téma “osamelosti” lídrov, hľadanie rovnováhy medzi pracovnými rolami a sukromím.

  • Osobný manažérsky rozvoj - objavovanie zdrojov pre posilňovanie vnútorneho líderšipu, osobnostný rast, rozvíjanie vnútornej sily a autenticity v riadení,  práca s vlastnými postojmi a neobjavenými možnosťami v oblasti líderšipu. Oslovovanie tém motivácie, práca so spätnou väzbou, vedomá práca s mocou a rankami, riadenie procesu rozhodovania sa, objavovanie alternatívnych/kreatívnych riešeni pri riešení situácií.