DOMINANTNÁ matka

Poradňa v časopise Moja psychológia - september 2018

Otázka:

”Mám vlastnú rodinu, dobrého muža a dvojročnú dcérku. Vzťah s mojou mamou mi však život mení na peklo. Matka sa až neuveriteľne angažuje v mojom živote. Sama nikdy nemala priateľky, s otcom nežije, a celú svoju pozornosť upriamuje na nás. Zasahuje mi do výchovy, takmer vo všetkom má správnejší názor na vec než ja. Nechcem sa jej dotknúť, viem že to robí z lásky.”

Moja rada: 

”Manželstvom a materstvom ste prekročili jednu z najdôležitejších etáp v živote, ďalej od detstva a dospievania. Vystúpili ste z pôvodnej rodiny, stali ste sa matkou a manželkou. Vašou zodpovednosťou je nastaviť v tomto novom systéme pravidlá. Vymedziť sa voči zásahom zo strany vašej matky a zároveň urobiť to s rešpektom a úctou býva často tou najväčšou školou života. Je však nevyhnutné si uvedomiť, že je to náročné pre jednu i druhú stranu. V týchto situáciách sa totiž dotýkame veľmi citlivej oblasti. Vzajomné podstatné roly v živote dvoch žien sa preskupujú. Vy síce stále ostávate dcérou, avšak váš život dostáva úplne iný zámer i mieru zodpovednosti. Naopak vaša matka sa musí zmieriť so situáciou, kedy jej primárna rola vstupuje do úzadia a potrebuje sa učiť dávať priestor, „iba“ pomocnú ruku a nájsť si svoj iný ženský rozmer. Často spracúva pocity vylúčenia či straty, môže sa cítiť nepotrebná.
To, AKO komunikujeme, je kľúčové, pretože hranica, keď to druhá strana vníma ako osobný útok či nerešpekt, býva tenká. Priame pomenúvanie bez útočenia, vytýčenie zásad bez nadradenosti, jasnosť v dodržiavaní vzájomných pravidel sú základom.
Tento celý dôležitý ženský prerod na jednej i druhej strane potrebuje dostatok času. Skúste zobrať do úvahy jeho komplexnosť a nechcite urobiť všetky zmeny naraz. Je dôležité dať tomuto procesu vzájomného „vymedzovania sa“ potrebnú váhu a čas na vytvorenie nových návykov, ktoré budú oboma stranami aj naozaj zvnútra prijaté.”