KRÍZA v partnerstve

Poradňa v časopise Moja psychológia - november 2018

Otázka: 

"Partner sa mi vzďaluje, spolu riešime už len deti, manažment domácnosti a operatívu. Iné témy na rozhovor už ani nemáme. Som vyčerpaná, nemám pocit, že som žena, už ani v posteli nám to neklape. Nedávno som našla manželovi správy od inej ženy. Úplne ma to položilo, vôbec neviem reagovať. Bojím sa straty, zároveň si neverím, že to ešte dokážeme ustáť. "

Moja rada: ​​​​​​​

"Rovnako muži, ako aj ženy až príliš často zabúdajú na to, čo je podstatou rodinného systému. Príchodom detí zamerajú svoju pozornosť na výchovu a zabezpečenie chodu a ekonomiky domácnosti. Začnú až doslova slúžiť obrazu, ktorý pre nich predstavuje rodina. Zo systemického pohľadu je však rodinná bunka čosi, kde je a po celý čas ostáva primárnym partnerský vztah. Deti prichádzajú až neskôr a do systému vstupujú následne. Zákon časovej súslednosti hovorí jasnou rečou. Ak sa z partnerského vzťahu stráca ŽENA a MUŽ ako taký a nahrádza ich často rola MATKY, prípadne manažérky domácnosti či OTCA/zabezpečovača ekonomickej správy. Vtedy systém trpí. V takomto rolovom chaose nemôžu prospievať ani deti či ich svet.
Z pohľadu vyváženosti a vnímania priorít je nevyhnutné upriamiť pozornosť na kľúčové roly a hľadať tam, čo bolo podcenené, či opomenuté. Až keď sa žena môže cítiť ženou, jej rola matky naberá na sile a energii. Tiež deti dostávajú svoju prepotrebnú dávku ženskej sily. To isté platí o mužskej energii. Muž šíri mužskú silu, keď je vo svojej primárnej role vnímaný a sám ju cíti ako pevnú. Taký vztah ani nepúšťa do svojho kruhu tretie osoby."

Premýšľajme nad rolami, do ktorých vstupujeme. Skúšajme o nich postupne hovoriť. Nachádzajme ich hodnotu. Je to nesmierne náročná, zároveň tá najzmysluplnejšia vzťahová práca.