ŠIKANA na pracovisku

Článok v časopise Moja psychlógia - február 2018 

Otázka: 

"V práci som bola utláčaná staršou kolegyňou, ktorá mi robila len samé schválnosti. Ponosovať sa bolo pod moju úroveň, na porade však kolegovia sami poukázali na jej nekalé kroky. Ja som z práce odišla, ale nebola som spokojná so svojim rozhodnutím. Aký postoj by bol v tomto prípade správny?!

 

Moja rada:

"Odchod zo situácie, v ktorej je energia medzi ľudmi zaseknutá a vytvára sa konflikt, býva oslobodzujúcim rozhodnutím. V tomto prípade však asi ani na jednej strane neostal nikto spokojný. Ponižovanie vo vzťahu, utláčanie či psychický tlak sú vždy spojené s obavou a pocitom slabosti - akokoľvek paradoxne to znie. Sú skrytou podobou strachu z väčšej sily, aj keď navonok vyznievanú ako útok. Vyvyšovať sa vlastne znamená potvrdzovať si vlastnú silu, ktorej si je človek málo vedomý. Vtedy si ju dokazuje prestredníctvom niekoho iného. Vyrovnaní a silní ľudia sa, naopak, svoju zraniteľnosť neboja ukázať. Máme len minimálny vplyv na to, aby sme vedeli zmeniť druhého človeka. Pri konflikte tohto druhu si často stačí uvedomiť, kto útočí. A uvidieť ho v jeho strachu. Podstatný mi v tejto situácii príde ešte jeden fakt, na ktorý by sa nemalo zabúdať. Podľa zákona časovej postupnosti je dôležité z hľadiska vzťahu uznať miesto a jeho energiu tomu, kto na dané miesto prišiel pred nami. Nech bola kolegyňa akákoľvek, možno by stálo za to preukázať jej miestu, jej pracovnému postu úctu. A to aj napriek tomu, že môžeme mať výhrady. Malá reakcia v našom správaní spraví na druhej strane veľké zmeny. Uznať v systéme miesto každému, bez ohľadu na okolnosti, pôsobí ako tá najlepšia prevencia konfliktov."