Život - krátka úvaha

"Verím, že vďaka yoge sa človek počas svojej životnej cesty stáva vnímavejší a pozornejší. V živote často čakáme zázraky na počkanie, prípadne to, že niekto za nás vyrieši situáciu. Obrovská zmena je už len pochopenie toho, že všetko máme v rukách my. Že nikomu nič nedlžíme a nikto nedlží nič nám. Že zodpovednosť je len naša, nedá sa nikam presunúť. Že nie sme obeťami svojej minulosti, ale naopak, tvorcami svojej prítomnosti. V mysli mi často rezonuje múdra veta – “príčina všetkého, čo žijem, tkvie v budúcnosti.”
Pre mňa znamená, že všetko, čo v danom momente žijeme, nás môže pripraviť na to, ako byť lepším, zrelším, či múdrejším človekom. Verím, že sme jednoducho viac, než problémy, ktoré žijeme.
A tiež verím, že všetko raz skončí dobre. A ak ešte nie je dobre, znamená to iba to, že to ešte neskončilo."