TERAPIA SLOVOM / OSOBNÝ ROZVOJ

Pri práci s klientmi som často svedkom ich procesov uvedomovania. Procesov, kedy sú spolu s mojím sprievodom schopní hľadieť do zrkadla, ktoré im ukazuje ich vnútornú silu a jej často menej viditeľné zdroje.

Mojím zámerom je vniesť priestor, odstup či nadhľad a inú optiku pohľadu na situácie, v ktorých sa človek nachádza. Verím, že každý sme schopný vnímať vlastnú jedinečnosť a čerpať z nej.

A tiež, že zmena postoja a uhlu pohľadu pomáha aj v tom zdanlivo neriešiteľnom.

 

Kedy je dôležité pracovať na svojom osobnom rozvoji?

  • Potreba pracovať na jasnejšej orientácii v situáciách osobnej životnej transformácie - hľadanie identity či svojho základného životného smerovania.
  • Identifikovanie sa so svojou vlastnou ženskou/mužskou silou.
  • Krízové životné situácie spojené so stratou životnej sily/energie.
  • Pomoc pri riešení a rozhodovaní v dôležitých životných situáciách - obdobia smútku, úzkosti, strachu.
  • Vyrovnávanie sa so životnými traumami. Prežívanie náročných/stresujúcich období v živote.
  • Vzťahové problémy - partnerské témy, rodinné vzťahy, vzťahy s deťmi.
  • Zvládanie množstva jednotlivých rolí v živote.
  • Práca s telesnými symptómami, psychosomatický pohľad na zdravotné problémy, vyrovnánie sa s chorobami.
  • Zvládanie prechodu do iných životných etáp, riadenie životných zmien.
  • Pomoc pri definovani životných hodnôt.

 

Forma spolupráce

Ponúkam možnosť individuálnych sedení v mojom priestore na Ďumbierskej 3/E v Bratislave (Kramáre), prípadne prídem za Vami tam, kde sa vy cítite bezpečne.

Môžeme spolupracovať podľa Vašich preferencií - buď krátkodobo (odporúčané sú minimálne tri individuálne sedenia), alebo dlhodobo - do vyladenia situácie.